Träd

Vilka är auktoriserade?

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravnings-
byråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen. 

Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privat-
ägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professio-
nalism utan att förlora det personliga engagemanget.

A1